Laat je gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Opijver | Achterhoeks Talentenfonds 

Bezoekadres:
Ivm. de huidige Coronamaatregelen is een bezoek aan onze locatie alleen mogelijk op afspraak

Terborgseweg 136
7005 BD Doetinchem
E-mail: info@opijver.nl

Functionaris gegevensbescherming:
De functionaris gegevensbescherming van Opijver is bereikbaar via e-mail info@opijver.nl

Persoonsgegevens
Het Opijver | Achterhoeks Talentenfonds verwerkt persoonsgegevens die verband houden met het uitvoeren van de subsidieregeling Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Naam en adresgegevens. Deze gegevens worden verwerkt om contact met u te kunnen onderhouden.
  • Gegevens voor de verwerking van een aanvraag. Het betreffen gegevens over uw opleidingen, werkervaring, functie, vaardigheden, scholingsvraag en motivatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Opijver gebruikt uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming. Besluiten met betrekking tot het toekennen van scholingsvouchers worden altijd genomen door medewerkers van Opijver. 

Verstrekking aan derden
Wij geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen persoonsgegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aanvraag. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld aan uw werkgever en/of opleider.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor uw afhandeling van uw aanvraag door Opijver. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Uw rechten (Inzage, Correctie, Beperking van verwerking)
U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die Opijver van u verwerkt. Voor inzage van uw dossier kunt u een afspraak maken met uw contactpersoon.
Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerkt worden, heeft u recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens.
Zolang er een geschil is met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u het recht dat Opijver uw persoonsgegevens niet verwerkt.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ).

Let op!

Een aanvraag mét bijbehorende documenten moeten uiterlijk 2 weken voor de start van de scholing ingediend zijn. De aanvraag kunnen wij na deze termijn niet meer verwerken.

Zij gingen je voor! Lees hun verhaal
Een baan in de cybersecurity? Werk genoeg!
Een baan in de cybersecurity? Werk genoeg! Lees verder
Een baan in de techniek met alle kansen!
Een baan in de techniek met alle kansen! Lees verder
Op je 59e overstappen naar de zorg? Doen!
Op je 59e overstappen naar de zorg? Doen! Lees verder