Laat je gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

500ste scholingsvoucher Achterhoeks Talentenfonds Opijver

500ste scholingsvoucher voor Achterhoeks Talentenfonds Opijver

‘Men weet ons steeds beter te vinden’

Door Han van de Laar (Achterhoek Nieuws) 

Exact twee jaar na de start van het Achterhoeks Talentenfonds Opijver is de 500ste scholingsvoucher toegekend. Opijver is een gezamenlijk initiatief van werkgevers, vakbonden, gemeenten, onderwijsinstellingen en het UWV. Het is een reactie op een arbeidsmarktanalyse, waaruit blijkt dat de groei van de regionale economie wordt bedreigd door een tekort aan vakbekwaam personeel, een krimpende beroepsbevolking en een negatief pendelsaldo. Dat wil zeggen dat er meer Achterhoekers buiten de regio werken dan andersom. 

Opijver kent twee doelen, namelijk het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de mismatch op de regionale arbeidsmarkt en het bijdragen aan de ontwikkeling van de leercultuur bij inwoners en werkgevers. Inwoners van de Achterhoek kunnen bij Opijver een scholingsvoucher aanvragen. Henk Korten, projectmanager, licht één en ander toe.

Opijver is eengezamenlijkinitiatief van werkgevers, vakbonden, gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV


Ben je tevreden over de belangstelling?
“Ja, ik ben zeker tevreden over de groeiende belangstelling voor Opijver. Men weet ons steeds beter te vinden. We hebben tot nu toe ruim 1.400 meldingen ontvangen van inwoners met een scholingsvraag.
Het gaat onder meer om positieverbeteraars, mensen die willen switchen naar een ander beroep, hun vakkennis op peil willen brengen of als ZZP-er een sterkere marktpositie willen bereiken.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook werkzoekenden. Met iedereen die zich meldt, gaan we in gesprek. Mocht de opleidings- en loopbaanvraag niet scherp zijn, worden er door Leerwerkloket Achterhoek diverse loopbaangesprekken gevoerd. Hiervoor worden ook testen ingezet.
Als de opleidingsvraag helder is, kan Opijver tegemoetkomen in de financiering van de opleiding. Er is een nauwe samenwerking met het Leerwerkloket, waarin we maatwerk leveren, kosteloos en laagdrempelig zijn.”

Wat kan men verwachten van Opijver?
“Elke aanvraag voor een voucher wordt getoetst op motivatie en of deze gericht is op een kansrijk beroep. De maximale subsidie van Opijver bedraagt 3.500 euro en in geval van een baangarantie 5.000 euro.

Omdat Opijver aanvullend op bestaande voorzieningen werkt (vangnetfunctie) wordt er gekeken of er voorliggende voorzieningen zijn. Als deze er zijn, kent Opijver geen subsidie toe. Het komt regelmatig voor dat twee of meer partijen gezamenlijk de scholing betalen.

De financiering wordt dan gedaan door diverse partijen, waaronder werkgevers, O&O-fondsen en Opijver.
Deze manier van werken leidt ertoe dat diverse scholingstrajecten van start kunnen gaan, terwijl dit anders niet was gelukt.”

Elke aanvraag getoetst op en of deze gericht is op kansrijk beroep.


Om welke beroepsgroepen gaat het vooral?
“De meeste vouchers worden toegekend in de beroepsgroepen zorg, techniek en onderwijs. Recent zijn vouchers toegekend voor toeleidingstrajecten in de zorg (o.a. voor nieuwkomers), associate degree-opleidingen van Iselinge (onderwijs) en het Grensland College (techniek, zorg en management). Eveneens opleidingen in de techniek waaronder verspaning, lassen en elektro. Waar ik ook enthousiast over ben, is de start van de opleiding tot doktersassistent.

Diverse geïnteresseerden hadden al laten weten deze opleiding te willen volgen. Dit was echter in deze regio niet mogelijk. We hebben de signalen besproken met het Graafschap College. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek heeft samen met de Huisartsenvereniging de personeelsbehoefte onder huisartsen onderzocht. Die is er overduidelijk. Het opleidingsaanbod is er nu, de belangstelling is groot en inmiddels zijn de eerste 18 deelnemers gestart.”

Hoe wordt er naar Opijver gekeken?
“Er is veel waardering voor, zowel bij de inwoners als bij de bestuurders, ook vanuit andere regio’s. Opijver is meer dan een vangnet. De samenwerking met partijen verloopt goed en werpt vruchten af. Het is echt een voltreffer. Ik zou elke regio een scholingsfonds, zoals Opijver gunnen en hoop dat het een structurele voorziening wordt met een simpelere financiering.
Er wordt nu geput uit tien verschillende financieringsbronnen. Ik zou graag één regeling zien waarmee het mogelijk is de uitdagingen in de regio aan te pakken. Laat het rijk de regio het vertrouwen geven.

In de Achterhoek hebben we al laten zien dat het kan.” Voor meer informatie: opijver.nl of achterhoek.leerwerkloket.nl.

Ester Elburg van de bakkerij naar de kinderopvang
“Na twintig jaar wilde ik wel eens iets anders en nam contact op met Leerwerkloket Achterhoek. Daar werd ik erg goed geholpen. Door testen en loopbaangesprekken werd steeds duidelijker dat ik met kinderen wilde werken”, zegt Ester Elburg, één van de -tot nu toe- vijfhonderd deelnemers die in aanmerking zijn gekomen voor een voucher. “In februari 2022 ben ik begonnen met mijn MBO Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, waarin ik leren en werken combineer. Met scholingsvoucher van Opijver kan ik deze opleiding volgen. Dit is dus vooral mogelijk gemaakt door Opijver en Leerwerkloket. Voor mij waren er geen kosten aan het traject verbonden. Ik ben vol lof over het project en de loopbaanadviseurs met wie ik contact had. Ik kan het iedereen aanraden die op zoek is naar ander werk, een andere baan, toe is aan een carrière switch of iets dergelijks.”

‘Men weet ons steeds beter te vinden’

Henk Korten
Zij gingen je voor! Lees hun verhaal
Een baan in de cybersecurity? Werk genoeg!
Een baan in de cybersecurity? Werk genoeg! Lees verder
Van leidinggevende naar metaalbewerker
Van leidinggevende naar metaalbewerker Lees verder
Van de Bakkerij naar de Zorg
Van de Bakkerij naar de Zorg Lees verder